już wkrótce / coming soon…

We are making progress

We are working intensively on solutions in web-gis area.
Pracujemy intensywnie i owocnie nad rozwiązaniami z zakresu map internetowych.
preview - rendering big data (with small infrastructure) / przykład
Whole world on single server.
server-side drawing. Single 4c/8t server, 32GB ram, 240GB ssd, no additional infrastructure.
Over 120GB of data (planet OSM)